HARMONOGRAM WARSZTATÓW I WEBINARÓW

Czy z moim dzieckiem jest wszystko OK?
Osoby zainteresowane organizacją szkolenia dla nauczycieli i rodziców - prosimy o kontakt  espps@wp.pl  
 

30 maja, WEBINAR dla nauczycieli i rodziców dzieci w wieku 5-10 lat
Czy z moim dzieckiem jest wszystko OK?
 g. 19.00-20.30, cena 45 zł, zapisy tutaj  
Uczestnicy otrzymają podręcznik testów i list obserwacyjnych z omówieniem
w pdf.
(podręcznik wydrukowany będzie we wrześniu).

8 czerwca, WARSZTATY dla nauczycieli i rodziców dzieci w wieku 5-10 lat
Czy z moim dzieckiem jest wszystko OK?
Elbląg, g. 11.00-18.00 cena 250 zł, zapisy prosimy o kontakt  espps@wp.pl 
Uczestnicy otrzymają podręcznik testów i list obserwacyjnych z omówieniem w pdf 
 (podręcznik wydany drukiem we wrześniu) oraz poradnik Bank 125 ćwiczeń z dziećmi w pdf.


Dla rodziców - diagnoza indywidualna dziecka on-line -  prosimy o kontakt  espps@wp.pl 

------------------------------------------------------------------------
Diagnoza potencjalnych trudności i zakłóceń rozwoju dziecka

Rozwój dziecka przebiega dynamicznie. Czasem jest harmonijny, „podręcznikowy”, a problemy nie występują. Czasem jest inaczej.  To kwestia indywidualna. 

W przypadku rozwoju nieharmonijnego i występowania problemów rozwojowych – szczególnie trzeba podkreślić wagę uważnej obserwacji funkcjonowania dziecka i udzielenie odpowiedniej pomocy możliwie jak najwcześniej. Wczesna diagnoza i uważna obserwacja to najlepsza profilaktyka trudności szkolnych i załamania się losów dzieci.
Doświadczanie wielu trudności na początku nauki w szkole to bardzo bolesny start edukacyjny! Żadne dziecko nie planuje zostać najgorszym uczniem w klasie, ani dzieckiem z problemami wychowawczymi!

Uważna obserwacja dziecka i wczesne wychwycenie zakłóceń rozwojowych umożliwia udzielenie odpowiedniej pomocy specjalistycznej. W wielu przypadkach – bez pomocy, problemy się pogłębią, a niepowodzenia szkolne nawarstwią.  

Przedstawione tu zadania, testy, ankiety służą do postawienia  hipotez diagnostycznych i zebrania informacji do ewentualnej konsultacji specjalistycznej z psychologiem, pedagogiem, okulistą, fizjoterapeutą, neurologiem...  Zestaw ten został przetestowany w grupie 320 dzieci w wieku od 5 do 9 lat oraz ich nauczycieli i rodziców pod kątem  uzyskiwanych wyników, bezpieczeństwa, łatwości wykonania, rozumienia instrukcji.  Zadania można powtarzać wielokrotnie.

Występowanie pojedynczych problemów w zachowaniu dziecka - na ogół, nie powinno wywoływać niepokoju.  Ale obserwacja wielu problemów – to jak zapalenie się „czerwonej lampki” – trzeba  dziecku pomóc jak najszybciej. Życzymy Państwu rozwijania wrażliwości diagnostycznej, a dzieciom – harmonijnego rozwoju, sukcesów w szkole i szczęśliwego życia.

Kompleksowa diagnoza potencjalnych trudności i zakłóceń rozwoju dziecka w wieku 5-10 lat.    przykład testu 
Rodzice otrzymują pakiet testów, które  wykonują z dzieckiem.
Nauczyciele otrzymują pakiet testów, które  wykonują z dzieckiem/dziećmi.
Rodzice i Nauczyciele mogą przesłać wyniki testów i obserwacji - szczegółowe omówienie wysyłane jest elektronicznie i uzupełnione rozmową via skype lub FB - w cenie poradnik (szczegóły wysyłamy na życzenie przez e-mail  espps@wp.pl) 


        

dostępne w księgarni SOR-MAN 

Bank 125 ćwiczeń, aktywności i zabaw, które pomagają osiągnąć stan aktywnej relaksacji (całego ciała), zintegrować funkcjonowanie obu półkul mózgowych, uaktywnić wszystkie zmysły. Ćwiczenia można dowolnie łączyć i adaptować stosownie do potrzeb – pamiętając, aby angażować wszystkie zmysły. 

Dla nauczycieli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

wkrótce w księgarni SOR-MAN 
90 inspiracji mini sesji rozwojowych dla dzieci w wieku 5 – 7 lat 
które mogą odbywać się w przedszkolu, w klasie 1 szkoły podstawowej, świetlicy lub w domu. Zabawy i działania pogrupowane są w cztery działy: (1) ćwiczenia rozwijające wrażliwość zmysłów: percepcję wzrokową, słuchową, kinestetyczną oraz pamięć sensoryczna i  elastyczność polisensoryczną; (2) ćwiczenia i działania, które wspierają rozwijanie różnych rodzajów inteligencji (językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną, kinestetyczną i przyrodniczą); (3) inspiracje na działania rozwijające  myślenie i  kreatywność; (4)  ćwiczenia i działania wspierające rozwój w zakresie inteligencji emocjonalnej plus 4 scenariusz nt rozwijania inteligencji emocjo


Ogólnopolska Poradnia Psychologiczna  dla rodziców uczniów i nauczycieli.
Pierwsza Pomoc Psychologiczna w zakresie: 
  1. interpretacji opinii, zaleceń,
  2. badania uzupełniające,
  3. wsparcie psychologiczne.

Potrzebujesz więcej informacji - napisz espps@wp.pl 

Porady udzielane są nieodpłatnie przez e-mail lub skype. 
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie oświaty w świetle zmian prawnych i finansowych, ORE, 2018 

Materiały dla Uczestników webinarów i e-spotkań Klubu 

Psychologia rozwojowa w pigułce - wykład na konferencji
Test Rezyliencji i Ruminacji    
Skala stresu 

Webinar Siła i odporność psychiczna na YouTube 
Książka Siła i odporność psychiczna  Wydawnictwo Dobra Literatura


0
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .