Ogólnopolska Poradnia Psychologiczna  dla rodziców uczniów i nauczycieli.
Pierwsza Pomoc Psychologiczna w zakresie: 

  1. interpretacji opinii, zaleceń,
  2. badania uzupełniające,
  3. wsparcie psychologiczne.

Pierwsza porada udzielana jest nieodpłatnie przez e-mail lub skype. 

Potrzebujesz więcej informacji mailto:espps@wp.pl

DO POSŁUCHANIA I POCZYTANIA:
Psychologia rozwojowa w pigułce - wykład na konferencji
Książka Siła i odporność psychiczna  Wydawnictwo Dobra Literatura
Mały Atlas Zdrowia Psychicznego Wydawnictwo Dobra Literatura

Rodziców zainteresowanych diagnozą indywidualną dziecka on-line -  
prosimy o kontakt  mailto:espps@wp.pl

Rozwój dziecka przebiega dynamicznie. Czasem jest harmonijny, „podręcznikowy”,
a problemy nie występują. Czasem jest inaczej.  To kwestia indywidualna. 
W przypadku rozwoju nieharmonijnego i występowania problemów rozwojowych – szczególnie trzeba podkreślić wagę uważnej obserwacji funkcjonowania dziecka
i udzielenie odpowiedniej pomocy możliwie jak najwcześniej. Wczesna diagnoza
i uważna obserwacja to najlepsza profilaktyka trudności szkolnych i załamania się losów dzieci.

Doświadczanie wielu trudności na początku nauki w szkole to bardzo bolesny start edukacyjny! Żadne dziecko nie planuje zostać najgorszym uczniem w klasie, ani dzieckiem z problemami wychowawczymi!

Uważna obserwacja dziecka i wczesne wychwycenie zakłóceń rozwojowych umożliwia udzielenie odpowiedniej pomocy specjalistycznej. W wielu przypadkach – bez pomocy, problemy się pogłębią, a niepowodzenia szkolne nawarstwią.  

Przedstawione tu zadania, testy, ankiety służą do postawienia  hipotez diagnostycznych i zebrania informacji do ewentualnej konsultacji specjalistycznej z psychologiem, pedagogiem, okulistą, fizjoterapeutą, neurologiem...  
Zestaw ten został przetestowany w grupie 320 dzieci w wieku od 5 do 9 lat oraz ich nauczycieli i rodziców pod kątem  uzyskiwanych wyników, bezpieczeństwa, łatwości wykonania, rozumienia instrukcji.  Zadania można powtarzać wielokrotnie.

Występowanie pojedynczych problemów w zachowaniu dziecka - na ogół, nie powinno wywoływać niepokoju.  Ale obserwacja wielu problemów – to jak zapalenie się „czerwonej lampki” – trzeba  dziecku pomóc jak najszybciej. Życzymy Państwu rozwijania wrażliwości diagnostycznej, a dzieciom – harmonijnego rozwoju, sukcesów w szkole i szczęśliwego życia.

Bank 125 ćwiczeń, aktywności i zabaw, które pomagają osiągnąć stan aktywnej relaksacji (całego ciała), zintegrować funkcjonowanie obu półkul mózgowych, uaktywnić wszystkie zmysły. Ćwiczenia można dowolnie łączyć i adaptować stosownie do potrzeb – pamiętając, aby angażować wszystkie zmysły. 

Dla nauczycieli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

90 inspiracji mini sesji rozwojowych dla dzieci w wieku 5 – 7 lat 
które mogą odbywać się w przedszkolu, w klasie 1 szkoły podstawowej, świetlicy lub w domu. 

Zabawy i działania pogrupowane są w cztery działy: 
(1) ćwiczenia rozwijające wrażliwość zmysłów: percepcję wzrokową, słuchową, kinestetyczną oraz pamięć sensoryczna i  elastyczność polisensoryczną; 
(2) ćwiczenia i działania, które wspierają rozwijanie różnych rodzajów inteligencji (językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną, kinestetyczną i przyrodniczą); 
(3) inspiracje na działania rozwijające  myślenie i  kreatywność; 
(4)  ćwiczenia i działania wspierające rozwój w zakresie inteligencji emocjonalnej plus 4 scenariusz nt rozwijania inteligencji emocjonalnej

0
 .