ZROZUM MNIE! 

Kompleksowa, wczesna diagnoza problemów rozwojowych dzieci 
w wieku 5-10 lat.
 Profilaktyka trudności szkolnych. 

najbliższy termin:
KONIN 18-19.10.2019 

informacje i program

PROGRAM WARSZTATÓW  DLA NAUCZYCIELI
Wersja podstawowa:
16 godzin warsztaty stacjonarne plus
16 godzin samokształcenia na podstawie otrzymanych materiałów

ZROZUM MNIE! 
W czasie szkolenia uczestnicy poznają pakiet narzędzi do obserwacji i diagnozy najczęściej pojawiających się zakłóceń i zaburzeń rozwojowych dzieci w wieku 5– 10 lat oraz procedury postępowania. 

Wersja trenerska dla osób, które chcą zostać trenerami programu jest  przeznaczona na analizę doświadczenia i superwizję. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają: 
- podręcznik „Zestaw testów i zadań do badań przesiewowych. Klasa 1-3”, 
-  podręcznik „Bank 125 ćwiczeń”, 
-  podręcznik „Wspieranie rozwoju dzieci w zabawie”.
- certyfikat ukończenia szkolenia.
Wszystkie materiały w pdf. 

Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnej diagnozy trudności szkolnych i problemów rozwojowych u dzieci/uczniów klas 1-3, co umożliwia podjęcie wczesnych działań profilaktycznych i terapeutycznych, indywidualizację oddziaływań edukacyjnych, minimalizację niepowodzeń szkolnych oraz wspomaganie pracy /przedszkola/szkół w zakresie procesów sprzyjających rozwojowi dzieci.

Cele szczegółowe:  

1.       Doskonalenie kompetencji  nauczycieli przedszkola i  klas 1-3, psychologów i pedagogów szkolnych w zakresie:

1.1. wczesnej diagnozy trudności szkolnych i problemów rozwojowych współczesnych dzieci ,

1.2. wzmocnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom i ich rodzicom,

1.3. podniesienie efektywności  indywidualizacji pracy z uczniem, odpowiednio do potrzeb rozwojowych dziecka, poprzez dostosowywania metod  dydaktyczno-wychowawczych.

2.       Przygotowanie grupy trenerów do dalszego wdrożenia programu .  

Zagadnienia szczegółowe:

1.       Ontogeneza - psychologia rozwojowa, okresy kryzysowe w rozwoju.

2.      Testy, arkusze i listy do obserwacji rozwoju dziecka:
Test na podstawie rysunków: KOŁO, ROMB, ZNAK PLUS, LEŻĄCA ÓSEMKA. Test dominującego OKA, UCHA, RĘKI, NOGI. Test SCHEMATU CIAŁA. Arkusz do diagnozy inteligencji emocjonalnej. Lista zakłóceń Integracji sensorycznej. Lista objawów dysleksji rozwojowej

3.       Biostruktury i zachowania neuro-typowe: 
Preferencje sensoryczne. Typ przetwarzania informacji (analityczny-całościowy). Temperament. Profile motywacji. Wysoka Wrażliwość. Wieloraka Inteligencja.

4.       Zaburzenia rozwoju:
ADHD. 
Autyzm i Zespół Aspergera. 
Depresja u dzieci. 
Mutyzm wybiórczy. 
Zaburzenia Odżywiania. 
Zaburzenia nerwicowe.
Wypalenie u dzieci.

5. Moduł Siła i odporność psychiczna dla nauczycieli

po więcej informacji napisz 

  mailto:espps@wp.pl


ZROZUM MNIE! 

Kompleksowa, wczesna diagnoza problemów rozwojowych dzieci
w wieku 5-10 lat.
Profilaktyka trudności szkolnych. 

Dla nauczycieli przedszkoli i szkół.  
Terminy do ustalenia

Zainteresowanych prosimy o kontakt, szczegółowe informacje wyślemy mejlem


WARSZTATY
 

od 4 do 16 godzin + samokształcenie 
na podstawie otrzymanych materiałów.

po więcej informacji napisz 

  mailto:espps@wp.pl DOBRY KLIMAT DO ROZWOJU

kampania 
na rzecz zdrowia psychicznego 
i profilaktyki trudności szkolnych

W szkołach przez kilka godzin przebywa prawie 5 milionów dzieci.

I tak codziennie, przez całe swoje dzieciństwo i dorastanie. Szkoła to WAŻNE MIEJSCE, pełne milionów marzeń, planów, radości, sukcesów, 
a także smutków i zmęczenia... 

Nie da się zmienić systemu (szkoły) 
z dnia na dzień. Nie zamkniemy szkół, do których uczęszcza 5 milionów dzieci, ale zawsze można wiele poprawić i zmienić na lepsze - bo szkoła to nie mury, ale ludzie. I to chcemy właśnie zrobić: przekazać użyteczne informacje, zasilić w wiedzę,  wzmocnić umiejętności, kompetencje. Zachęcić, zainspirować, dodać odwagi, że tak można.

Ludzie nie są automatami. Człowiek to istota bardzo skomplikowana, ale jedno jest wiadome na pewno - optymalnie funkcjonuje tylko na jednym paliwie: mieszance miłości, troski i poczucia sensu.

ZROZUM MNIE PROSZĘ!
Kompleksowa, wczesna diagnoza problemów rozwojowych dzieci. Profilaktyka trudności szkolnych. 

Dla nauczycieli i rodziców dzieci 
w wieku 5-10 lat. 
 

po więcej informacji napisz 

  mailto:espps@wp.pl

Ludzie są różni… także, kiedy chodzą do szkoły.

 ... jak wynika z badań naukowych, 
kiedy chcemy kogoś pochwalić (albo siebie) musimy mówić o tym co najmniej 15 sekund, żeby dotarło do umysłu... 

Za to krytyka dociera w 1 sekundę! Pamiętaj o tym.


https://polakpotrafi.pl/projekt/ministerstwo-dobrej-edukacji

0
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .