Małgorzata Taraszkiewicz

Jesteśmy kimś więcej, niż nam się wydaje!

Psycholog, wykładowca, trener, coach,  neurometodyk, pisarz (ponad 60 książek, poradników, e-kursów oraz setki artykułów). 

Redaktor naczelna czasopisma "Mam Dziecko w Szkole"

W przeszłości: nauczyciel akademicki, redaktor naczelny wydawnictwa, koordynator kilku międzynarodowych programów edukacyjnych, dyrektor Festiwali Edukacyjnych i koordynator kampanii społecznych.  

Autorka baterii testów psychometrycznych do diagnozy potrzeb edukacyjnych (strategii uczenia się) INDYWIDUALNI.PL i pakietu rozwojowego dla przedszkoli, szkół i edukacji domowej  NeuroBox.pl

Zajmuje się kreowaniem i wdrażaniem programów edukacyjnych na rzecz rozwijania potencjału ludzkiego i zdrowia psychicznego w szkole. 


Elżbieta Ceglarska

             Mediolan - Włochy

Biolog, certyfikowany Quantum Success Coaching Academy Life Coach i Conversational Intelligence C-IQ® Coach. Specjalizacja coaching kariery zawodowej i przywództwa.

Jako ekspert naturalnych sposobów ochrony roślin, czyli życia ... eksperymentuje, dozuje, zmienia, szukając najlepszych rozwiązań.

W przeszłości: nauczyciel akademicki. 

Pracowała w Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności, szefując
w Departamencie ds. Zdrowotności Roślin.


 

 „Nasza siła i wolność w życiu płynie ze świadomości, że tylko my możemy wybrać, jak się chcemy czuć".

Watch The Full Conversational Intelligence® for Coaches Immersion Experience: C-IQ Coach 2018 with Judith E. Glaser


Zuzanna Taraszkiewicz

Filozof, ukończyła bioetykę - ekologię człowieka. Trener, edukator, coach, wykładowca, choreoterapeuta. A także doula i ratownik medyczny. 

Ma za sobą setki godzin superwizji z nauczycielami, setki godzin warsztatów z uczniami i setki godzin z przyszłymi rodzicami jako doula.

Autorka programów edukacyjnych 
i publikacji dla uczniów, nauczycieli 
i rodziców na temat m.in. ruchu rozwijającego; inteligencji emocjonalnej, wypalenia, mindfullness. Instruktor technik efektywnego uczenia się. 

Współautorka projektu diagnostycznego INDYWIDUALNI.PL  - baterii testów psychometrycznych do diagnozy potrzeb edukacyjnych (strategii uczenia się)  i pakietu rozwojowego dla szkół NeuroBox.pl
 
                 Zofia Nalepa

  

Interdyscyplinarna artystka wizualna. Zajmuje się fotografią, filmem, grafiką, pisaniem i modelingiem. Stale szuka nowych możliwości wyrazu. Ma już za sobą kilka wystaw fotografii, udział w filmach i robienie teledysków. Ilustruje książki - łącząc w nich swoje  przemyśleniach o świece, rozwoju osobistym oraz duchowym. Kocha nad życie spacery we mgle. 

Zaprasza do posłuchania refleksji na tematy rozwojowe, które prowadzi na 

YouTube Zofia Nalepa