ZROZUM MNIE  


Nietypowa diagnoza problemów rozwojowych dzieci w wieku 5-10 lat na rzecz profilaktyki trudności szkolnych.

- nagrania webinaru z podręcznikiem
- szkolenie na żywo online
- szkolenie w placówce

Dla nauczycieli przedszkola i klas 1-3.

Zapytaj o program i koszt:

 mailto:mds.redakcja@wp.pl

Rozwój dziecka przebiega dynamicznie. Czasem jest harmonijny, „podręcznikowy”, a problemy nie wystę-pują. Czasem jest inaczej.  To kwestia indywidualna. 

W przypadku rozwoju nieharmonijnego i wystę-powania problemów rozwojowych – szczególnie trzeba podkreślić wagę uważnej obserwacji funkcjonowania dziecka i udzielenie odpowiedniej pomocy możliwie jak najwcześniej. Wczesna diagnoza
i uważna obserwacja to najlepsza profilaktyka trudności szkolnych i załamania się losów dzieci.

Doświadczanie wielu trudności na początku nauki 
w szkole to bardzo bolesny start edukacyjny! 

Żadne dziecko nie planuje zostać najgorszym uczniem w klasie, ani dzieckiem z problemami wychowawczymi!

Uważna obserwacja dziecka i wczesne wychwycenie zakłóceń rozwojowych umożliwia udzielenie odpowiedniej pomocy specjalistycznej. W wielu przypadkach – bez pomocy, problemy się pogłębią, a niepowodzenia szkolne nawarstwią.  

Przedstawione tu zadania, testy, ankiety służą do postawienia  hipotez diagnostycznych i zebrania informacji do ewentualnej konsultacji specjalistycznej z psychologiem, pedagogiem, okulistą, fizjoterapeutą, neurologiem...  
Zestaw ten został przetestowany w grupie 320 dzieci w wieku od 5 do 9 lat oraz ich nauczycieli i rodziców pod kątem  uzyskiwanych wyników, bezpieczeństwa, łatwości wykonania, rozumienia instrukcji.  Zadania można powtarzać wielokrotnie.

Występowanie pojedynczych problemów w zachowaniu dziecka - na ogół, nie powinno wywoływać niepokoju.  Ale obserwacja wielu problemów – to jak zapalenie się „czerwonej lampki” – trzeba  dziecku pomóc jak najszybciej. Życzymy Państwu rozwijania wrażliwości diagnostycznej, a dzieciom – harmonijnego rozwoju, sukcesów w szkole i szczęśliwego życia.


DOBROSTAN. ZDROWIE PSYCHICZNE. WYPALENIE.

Jak dbać o siebie i innych?  Co się składa na dobrostan? Co to jest: homeostaza, BIOS,  przeładowanie, rezyliencja, ruminacja,  stres, strategie sedaktywne,  osobowość pomagacza. 

Dostępny w formie:
- nagrania webinaru z podręcznikiem
- szkolenie na żywo online plus materiały do  samokształcenia
- szkolenie w placówce

Zapytaj o program i koszt:

  mailto:mds.redakcja@wp.pl

KursoPoradnik 

Tutoring Coaching

Poradnik w formacie PDF, 90 stron plus dwa nagrane szkolenia: „Mentoring. Tutoring. Coaching w edukacji” oraz ” Narzędzia wspierania rozwoju człowieka” (łącznie 3 godziny)

Poradnik składa się z 2 części. W części pierwszej omówione są podstawowe informacje na temat mentoringu, tutoringu i coachingu.
W części drugiej zapraszamy do auto-coachingu i wykonaniu wielu ćwiczeń w kierunku … rozpoznania lepszego samego siebie.


zwiastun
Film Tutoring. Mentoring. Coaching w edukacji 

Więcej informacji tutaj 


wydawnictwo Dobra Literatura

wydawnictwo Dobra Literatura


Wydawnictwo Św. Wojciech

EFEKTYWNE UCZENIE


Proces uczenia się: naturalny i sztuczny. Techniki osiągania Optymalnego Stanu Uczenia się. Scenariusze warsztatów z uczenia się i kompetencji kluczowych - od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej - do realizacji w formie stacjonarnej i zdalnej. Test diagnozy strategii uczenia się.

Dostępny w formie:
- nagrania webinaru z podręcznikiem
- szkolenie na żywo online plus materiały do  samokształcenia
- szkolenie w placówce

Zapytaj o program i koszt:

mailto:mds.redakcja@wp.pl