UCZENIE SIĘ

Pracownia Uczenia się w każdej szkole!Pracownia Uczenia się to zestaw, który zawiera:

1. Pakiet podstawowy Poz. 1-2-3-4 

1) SCENARIUSZE  DLA KLAS 1-3 do realizacji warsztatów z uczenia się  „Świat słowami opisany” – scenariusze warsztatów z uczenia się połączone z wdrażaniem kompetencji czytelniczych, do realizacji 4 g., raz w miesiącu, łącznie 40 godzin w roku szkolnym; 120 godzin przez 3 lata. Dodatkowo: Nietypowe dyktanda z języka polskiego - 10 scenariuszy do kreatywnego wykorzystania; Nietypowe dyktanda z matematyki  „Klasówki w kratkę” -
60 scenariuszy do kreatywnego wykorzystania.
2) SCENARIUSZE dla klas 4-8:  warsztaty z uczenia się (24 g.); warsztaty z myślenia wg Edwarda de Bono (16 scenariuszy). Format A4, przesyłane w pdf, do wydruku.
3) KURS Neuroedukacja dla nauczycieli, materiały do samokształcenia.  Format A4, przesyłane w pdf, do wydruku.
Wszystko co powinno się wiedzieć na temat neuroedukacji, czyli procesu uczenia się w świetle neuronauk; 3 moduły:
(1) Wprowadzenie. Jak działa pamięć?; (2) Ontogeneza, psychologia rozwojowa w pigułce; (3) BIOS - jesteśmy częścią natury. Neurostandardy pracy szkoły.
4) WEBINARY dla nauczycieli, nagrane, nt technik i metod uczenia się.

2. Pakiet rozszerzony o wyposażenie Szkolnego Laboratorium Uczenia się Poz. 5-6-7 -8 

Pracownia Uczenia się:
5)
22 PLAKATY edukacyjne do wyposażenia mobilnej przestrzeni warsztatowej, do realizacji mini warsztatów z uczniami; w formacie B1, przesyłane w pdf do naklejenia na pianki lub inne utwardzające podłoże. Na życzenie - z logo placówki.
6) 100 KART OSU z technikami uczenia się, czyli ćwiczeniami, aby uczyć się w odpowiednim stanie psycho-emocjonalnym, do wykorzystywania na warsztatach i lekcjach; format A4, przesyłane w pdf, do wydruku i zalaminowania.  Na życzenie - z logo placówki.
7) 100 KART z metodami uczenia się, do wykorzystywania na warsztatach i lekcjach; format A4, przesyłane w pdf, do wydruku i zalaminowania.  Na życzenie - z logo placówki.
8) mini scenariusze do realizacji w Szkolnym Laboratorium Uczenia się

3. Pakiet rozszerzony o TESTY Poz. 9 -10 

9) TESTY diagnozujące preferencje i styl uczenia się dla klas 4-8 + podręcznik dla nauczycieli, przesyłane w pdf do wydruku.

10) TESTY diagnozujące zakłócenia i zaburzenia rozwojowe – profilaktyka trudności szkolnych,  dla klas 1-3 + podręcznik dla nauczycieli, przesyłane w pdf do wydruku.

4. Warsztaty na miejscu Poz. 11      

11) warsztaty na miejscu w szkole plus konferencja dla rodziców  lub w formule mieszanej do ustalenia.Projekt Pracownia Uczenia się jest skonstruowany w oparciu:
- o założenia wynikające z badań prof. Marion Diamond - twórczyni nowoczesnej neurobiologii i m.in. pojęcia neuroplastyczność mózgu
- oraz wieloletnich badań i wdrożeń na grupie ponad 25 000 uczniów.


mailto:mds.redakcja@wp.pl


Bezpłatne, nagrane webinary. Posłuchaj!

webinar Kreatywne metody nauczania

webinar Techniki uczenia się

karty AKTYWNOŚCI GRUPOWE do pobrania


ZROZUM MNIE

Nietypowa diagnoza problemów rozwojowych dzieci w wieku 5-10 lat
na rzecz profilaktyki trudności szkolnych.


Żadne dziecko nie planuje zostać najgorszym uczniem w klasie, ani dzieckiem z problemami wychowawczymi!

Opcje zakupu szkolenia:
- nagrania webinaru ok. 2 g.  + materiały szkoleniowe w pdf
- szkolenie na żywo online  ok. 3 g. + materiały szkoleniowe w pdf
- szkolenie w placówce 8 g. lub 16 g. + materiały szkoleniowe w pdf
Dla nauczycieli przedszkola i klas 1-3.
Zapytaj o program i koszt:
Rozwój dziecka przebiega dynamicznie. Czasem jest harmonijny, „podręcznikowy”, a problemy nie wystę-pują. Czasem jest inaczej.  To kwestia indywidualna.
W przypadku rozwoju nieharmonijnego i wystę-powania problemów rozwojowych – szczególnie trzeba podkreślić wagę uważnej obserwacji funkcjonowania dziecka i udzielenie odpowiedniej pomocy możliwie jak najwcześniej. Wczesna diagnoza
i uważna obserwacja to najlepsza profilaktyka trudności szkolnych i załamania się losów dzieci.
Doświadczanie wielu trudności na początku nauki
w szkole to bardzo bolesny start edukacyjny!
Żadne dziecko nie planuje zostać najgorszym uczniem w klasie, ani dzieckiem z problemami wychowawczymi!
Uważna obserwacja dziecka i wczesne wychwycenie zakłóceń rozwojowych umożliwia udzielenie odpowiedniej pomocy specjalistycznej. W wielu przypadkach – bez pomocy, problemy się pogłębią, a niepowodzenia szkolne nawarstwią.  
Przedstawione tu zadania, testy, ankiety służą do postawienia  hipotez diagnostycznych i zebrania informacji do ewentualnej konsultacji specjalistycznej z psychologiem, pedagogiem, okulistą, fizjoterapeutą, neurologiem...  
Zestaw ten został przetestowany w grupie 320 dzieci w wieku od 5 do 9 lat oraz ich nauczycieli i rodziców pod kątem  uzyskiwanych wyników, bezpieczeństwa, łatwości wykonania, rozumienia instrukcji.  Zadania można powtarzać wielokrotnie.

Występowanie pojedynczych problemów w zachowaniu dziecka - na ogół, nie powinno wywoływać niepokoju.  Ale obserwacja wielu problemów – to jak zapalenie się „czerwonej lampki” – trzeba  dziecku pomóc jak najszybciej.
Życzymy Państwu rozwijania wrażliwości diagnostycznej, a dzieciom – harmonijnego rozwoju, sukcesów w szkole i szczęśliwego życia.


DOBROSTAN. AUTODIAGNOZA
I WDROŻENIA

 Kurs internetowy dla nauczycieli