DOBROSTAN

Autodiagnoza i Wdrożenia
Kurs internetowy
Autorki kursu: Ewa Radanowicz, Małgorzata Taraszkiewicz, Zuzanna Taraszkiewicz

Kurs przewidziany do zakupu przez gminy dla wszystkich placówek lub indywidualnie przez placówki.
Narzędzie do autodiagnozy, filmy, plakaty, karty coachingowe, certyfikaty ukończenia i tabliczka dla placówki "Tu dba się o dobrostan".

Kurs składa się z dwóch części:
cz.1.
6 modułów, w których krok po kroku przeprowadzamy nauczycieli od autodiagnozy do planu wdrożeń (17g.)

cz.2.
6 modułów: Scenariusze wdrożeń; Zdrowe ciało pedagogiczne; Poznaj samego siebie, Uczenie i kreatywność, Koła ratunkowe; Więcej dla liderów dobrostanu (ponad 40 g.)

Informacje tutaj

UCZENIE SIĘ

Pracownia Uczenia się w każdej szkole!Pracownia Uczenia się

to zestaw, który zawiera:

- 22 plakaty edukacyjne w formacie B1

- 100 kart z technikami uczenia się, czyli ćwiczeniami, aby uczyć się w odpowiednim stanie psychoemocjonalnym

- 100 kart z metodami uczenia się, w tym rozumienia uczenia się jako procesu
- scenariusze do realizacji warsztatów z uczniami w klasie 1-3 i 4-8

- kurs Neuroedukacja dla nauczycieli, materiały do samokształcenia
- 2-3 webinary instruktażowo- metodyczne.

Projekt Pracownia Uczenia się jest skonstruowany w oparciu:

1) o założenia wynikające z badań prof. Marion Diamond - twórczyni nowoczesnej neurobiologii i m.in. pojęcia neuroplastyczność mózgu

2) oraz wieloletnich badań i wdrożeń na grupie ponad 25 000 uczniów.

mailto:mds.redakcja@wp.pl

ZROZUM MNIE 

Nietypowa diagnoza problemów rozwojowych dzieci w wieku 5-10 lat
na rzecz profilaktyki trudności szkolnych.

Żadne dziecko nie planuje zostać najgorszym uczniem w klasie, ani dzieckiem z problemami wychowawczymi!

- nagrania webinaru z podręcznikiem

- szkolenie na żywo online
- szkolenie w placówce

Dla nauczycieli przedszkola i klas 1-3.

Zapytaj o program i koszt:

mailto:mds.redakcja@wp.pl

Rozwój dziecka przebiega dynamicznie. Czasem jest harmonijny, „podręcznikowy”, a problemy nie wystę-pują. Czasem jest inaczej.  To kwestia indywidualna.

W przypadku rozwoju nieharmonijnego i wystę-powania problemów rozwojowych – szczególnie trzeba podkreślić wagę uważnej obserwacji funkcjonowania dziecka i udzielenie odpowiedniej pomocy możliwie jak najwcześniej. Wczesna diagnoza
i uważna obserwacja to najlepsza profilaktyka trudności szkolnych i załamania się losów dzieci.

Doświadczanie wielu trudności na początku nauki
w szkole to bardzo bolesny start edukacyjny!

Żadne dziecko nie planuje zostać najgorszym uczniem w klasie, ani dzieckiem z problemami wychowawczymi!

Uważna obserwacja dziecka i wczesne wychwycenie zakłóceń rozwojowych umożliwia udzielenie odpowiedniej pomocy specjalistycznej. W wielu przypadkach – bez pomocy, problemy się pogłębią, a niepowodzenia szkolne nawarstwią.  

Przedstawione tu zadania, testy, ankiety służą do postawienia  hipotez diagnostycznych i zebrania informacji do ewentualnej konsultacji specjalistycznej z psychologiem, pedagogiem, okulistą, fizjoterapeutą, neurologiem...  
Zestaw ten został przetestowany w grupie 320 dzieci w wieku od 5 do 9 lat oraz ich nauczycieli i rodziców pod kątem  uzyskiwanych wyników, bezpieczeństwa, łatwości wykonania, rozumienia instrukcji.  Zadania można powtarzać wielokrotnie.

Występowanie pojedynczych problemów w zachowaniu dziecka - na ogół, nie powinno wywoływać niepokoju.  Ale obserwacja wielu problemów – to jak zapalenie się „czerwonej lampki” – trzeba  dziecku pomóc jak najszybciej. Życzymy Państwu rozwijania wrażliwości diagnostycznej, a dzieciom – harmonijnego rozwoju, sukcesów w szkole i szczęśliwego życia.