ZROZUM MNIE! 

Kompleksowa, wczesna diagnoza problemów rozwojowych dzieci
w wieku 5-10 lat.
Profilaktyka trudności szkolnych. 

Dla nauczycieli przedszkoli i szkół.  
Terminy do ustaleniaDOBRY KLIMAT DO ROZWOJU

kampania 
na rzecz zdrowia psychicznego 
i profilaktyki trudności szkolnych

W szkołach przez kilka godzin przebywa prawie 5 milionów dzieci.

I tak codziennie, przez całe swoje dzieciństwo i dorastanie. Szkoła to WAŻNE MIEJSCE, pełne milionów marzeń, planów, radości, sukcesów, 
a także smutków i zmęczenia... 

Nie da się zmienić systemu (szkoły) 
z dnia na dzień. Nie zamkniemy szkół, do których uczęszcza 5 milionów dzieci, ale zawsze można wiele poprawić i zmienić na lepsze - bo szkoła to nie mury, ale ludzie. I to chcemy właśnie zrobić: przekazać użyteczne informacje, zasilić w wiedzę,  wzmocnić umiejętności, kompetencje. Zachęcić, zainspirować, dodać odwagi, że tak można.

Ludzie nie są automatami. Człowiek to istota bardzo skomplikowana, ale jedno jest wiadome na pewno - optymalnie funkcjonuje tylko na jednym paliwie: mieszance miłości, troski i poczucia sensu.

Ludzie są różni… także, kiedy chodzą do szkoły.

 ... jak wynika z badań naukowych, 
kiedy chcemy kogoś pochwalić (albo siebie) musimy mówić o tym co najmniej 15 sekund, żeby dotarło do umysłu... 

Za to krytyka dociera w 1 sekundę! Pamiętaj o tym.https://polakpotrafi.pl/projekt/ministerstwo-dobrej-edukacji