ZROZUM MNIE  PROSZĘ...                     
KAMPANIA NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PROFILAKTYKI TRUDNOŚCI SZKOLNYCH           

Pedagogiki nie powinno się sprowadzić do jakichkolwiek metod, a raczej do właściwych postaw i relacji, do właściwego odczytywania WEWNĘTRZNEJ RZECZYWISTOŚCI osób, którym pomagamy (Jacek Kielin) 

Poradnik ZROZUM MNIE wersja drukowana, można kupić TUTAJ

Mutyzm wybiórczy 
Lęk przed mówieniem, to nie tylko nieśmiałość. To może być zaburzenie, które blokuje mowę w niektórych sytuacjach lub miejscach. Jak rozpoznać mutyzm wybiórczy i jak go leczyć

Autyzm - zrozumieć jak osoba z autyzmem odbiera świat  film 

Autyzm wprowadza zmysły w błąd 

Tak wirują litery osobom z dysleksją 

Test na Wysoką Wrażliwość 
Test Zespół Aspergera

Film ZERO (dla osób z wysoką empatią - weźcie chusteczki)  

Film kampanii Stop Etykietowaniu dzieci 

Antropologie dziecka Antropologia_dziecka-1.pdf

OCZY-WIDZENIE A PROBLEMY SZKOLNE

Webinar nrt akomodacji 
Materiał nt akomodacji oczu cz. 2  hasło akomodacja161019
webinar zaburzenia 2 Hasło: zaburzenia241019
webinar zaburzenia 3

Psychologia rozwojowa w pigułce - wykład na konferencji w Gliwicach

Wczesne wspomaganie rozwoju ORE 2017

Biologia przekonań więcej tutaj  opis ksiązki 
Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że mamy dwa umysły i pogodzenie się z faktem, że cokolwiek nam się w życiu nie przydarzy - czy to sukces czy porażka - to wszystko to ma związek z tym właśnie faktem. Musimy zmienić nasze przekonanie, że jesteśmy OFIARĄ OKOLICZNOŚCI, które są poza naszą kontrolą. Obydwa umysły pracują jako tandem. Jeżeli umysł świadomy jest zaabsorbowany myśleniem o czymś, to umysł podświadomy wykona swoją robotę - bez względu na to, co będzie do zrobienia. I tutaj jest ważny moment: wykona ją zgodnie z programem, który ma wdrukowany. Ten program często jest negatywny i zmniejsza nasze zdolności.

MATERIAŁY WARSZTATOWE
świetny wykład prof Vetulaniego nt czynników, które wpływają na szczęśliwe życie wg neurobiologa, czyli zdrowy mózg 
wpływ pierwiastków na nasze zdrowie  

Karta rozwiązywania problemów dla odważnych

Tony Porter Apel do mężczyzn