Publikacje elektroniczne w PDF 

wysyłane na zamówienie
kontakt  

Bank 125 ćwiczeń, aktywności i zabaw, które pomagają osiągnąć stan aktywnej relaksacji (całego ciała), zintegrować funkcjonowanie obu półkul mózgowych, uaktywnić wszystkie zmysły. Ćwiczenia można dowolnie łączyć i adaptować stosownie do potrzeb – pamiętając, aby angażować wszystkie zmysły. 
Dla nauczycieli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

90 inspiracji mini sesji rozwojowych dla dzieci w wieku 5 – 7 lat 
które mogą odbywać się w przedszkolu, w klasie 1 szkoły podstawowej, świetlicy lub w domu.  Zabawy i działania pogrupowane są w cztery działy: 

(1) ćwiczenia rozwijające wrażliwość zmysłów: percepcję wzrokową, słuchową, kinestetyczną oraz pamięć sensoryczna i  elastyczność polisensoryczną; 
(2) ćwiczenia i działania, które wspierają rozwijanie różnych rodzajów inteligencji (językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną, kinestetyczną i przyrodniczą); 
(3) inspiracje na działania rozwijające  myślenie i  kreatywność; 
(4)  ćwiczenia i działania wspierające rozwój w zakresie inteligencji emocjonalnej plus 4 scenariusz nt rozwijania inteligencji emocjonalnej

Poradniki drukowane