Test Profil Inteligencji Wielorakich PIW

Test PIW diagnozuje Twój osobisty Profil Inteligencji Wielorakich.  

Nauka opisała już ponad 38 zmysłów, ale cztery z nich są najważniejsze dla uczenia się, ponieważ to są główne drogi dotarcia informacji do naszego mózgu: droga wzrokowa, droga słuchowa, droga dotykowa i droga czuciowa

Biostruktury to raczej stałe właściwości indywidualne, „ustawienia fabryczne” dane  od natury. Mówiąc w skrócie - każdy człowiek jest podobnie zbudowany w sensie biologicznym, ma takie same układy i struktury, ale ich budowa może się nieco różnić, co daje indywidualne różnice    w zachowaniu, możliwościach, potrzebach. Na przykład: każdy ma oczy, ale u każdego mogą one inaczej pracować, mieć inne wady, schorzenia, nie mówiąc o kolorze tęczówek... U niektórych oko nie rozpoznaje barwy zielonej czy nie może odróżnić koloru czerwonego od pomarańczowego. Budowa aparatu artykulacyjnego może dać niezwykłą, unikalną barwę głosu, a posiadanie określonego genu i dalej określona budowa układu kostno-mięśniowego daje niezwykłą szybkość, wytrzymałość czy gibkość ciała…


Warto wiedzieć, że każdy jest inteligentny po swojemu

Jest to baza manifestacji naszych osobistych obszarów zainteresowań, tego "co nam w duszy gra", naszych zdolności i talentów...
PIW jest dany od natury, każdy więc ma inny profil - swój własny!
a więc jest biostrukturą, tzn...............

Po kolei:

1. Wykonaj Test PIW 
Test PIW składa się z 40 pytań, w 8 kategoriach z 5 opcjami odpowiedzi. 
2. Osobisty Profil Wielorakiej Inteligencji 
Narysuj osobisty PIW po wykonaniu Testu.

Pamiętaj, że każdy z nas ma własny, indywidualny profil, a ponadto żaden profil nie jest lepszy, ani gorszy.
3. Test na dominujące ucho.  
Po wykonaniu Testu i narysowaniu osobistego PIW - zrób także test na dominujące ucho. 
4. Poznaj Karty OSU - wyrób w sobie nawyk Żurawia - zajrzyj w głąb siebie i sprawdź w jakim jesteś teraz stanie psychofizycznym? Dowiedz się co to jest OSU - Optimal Learning State. 

Każde uczenie się powinniśmy zacząć od rozgrzewki, która obejmuje zarówno ciało, jak i umysł. Celem jest wywołanie Optymalnego Stanu Uczenia się OSU - po angielsku OLS  Optimal Learning State. Rozgrzewka polega na wykonaniu ćwiczeń odpowiednich do stanu wyjściowego (Jak się teraz czujesz?) i planowanego zadania.

Te ćwiczenia są podzielone na 6 grup: ćwiczenia energetyzujące, integrujące, relaksacyjne, podnoszące nastrój, wzmacniające kreatywność i koncentrację. Ponadto – ćwiczenia te wpływają na obniżenie stresu, opanowanie tremy i wyostrzenie zmysłów.
Stwórz swoją stronę internetową lub sklep internetowy z Mozello.

Szybko, łatwo, bez programowania.

Zgłoś nadużycie Dowiedz się więcej